[{"id":"sectionOne","name":"1 columna","className":"SectionOne","img":"\/plugins\/sectionOne\/img\/column-1.png","hash":["u2ocez1wb4f"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":0},{"id":"title","name":"T\u00edtulo principal","className":"Title","icon":"fas fa-h1","hash":["clibmhbl0u"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-title","value":"<h1 style=\"text-align: left;\">Nosaltres<\/h1>","limit":1,"order":50},{"id":"html","name":"Html","className":"HtmlPlugin","icon":"fas fa-code","hash":["urggnca4ais"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-htmlPlugin","value":"<p>LG Real Estate &eacute;s una empresa dedicada a la gesti&oacute; integral d'immobles.<\/p>\n<p><strong>EL NOSTRE OBJECTIU<\/strong> &eacute;s aconseguir la satisfacci&oacute; dels nostres clients satisfent les seves necessitats. L'assessorarem durant tot el proc&eacute;s de compra, venda o arrendament per a que estigui ben informat i prengui la decisi&oacute; que m&eacute;s li convingui.<\/p>\n<p><strong>ESTEM A LA SEVA DISPOSICI&Oacute;<\/strong> per atendre les seves necessitats i donar-li la informaci&oacute; que necessiti.<\/p>\n<p><strong>COL&middot;LABOREM<\/strong> amb companys immobiliaris per dirigir les seves demandes i ajudar-lo a completar els seus objectius de la manera m&eacute;s eficient possible.<\/p>\n<p><strong>LA NOSTRA GARANTIA<\/strong> s&oacute;n molts anys d'experi&egrave;ncia en el sector immobiliari a part de la nostra formaci&oacute; CRS, APIs col&middot;legiats i estem coberts per assegurances de Responsabilitat Civil i Cauci&oacute;.<\/p>","limit":-1,"order":101}]

Nosaltres

LG Real Estate és una empresa dedicada a la gestió integral d'immobles.

EL NOSTRE OBJECTIU és aconseguir la satisfacció dels nostres clients satisfent les seves necessitats. L'assessorarem durant tot el procés de compra, venda o arrendament per a que estigui ben informat i prengui la decisió que més li convingui.

ESTEM A LA SEVA DISPOSICIÓ per atendre les seves necessitats i donar-li la informació que necessiti.

COL·LABOREM amb companys immobiliaris per dirigir les seves demandes i ajudar-lo a completar els seus objectius de la manera més eficient possible.

LA NOSTRA GARANTIA són molts anys d'experiència en el sector immobiliari a part de la nostra formació CRS, APIs col·legiats i estem coberts per assegurances de Responsabilitat Civil i Caució.


Cargando datos. Un momento, por favor...